Reklamo Pamamaraan

Ikinalulungkot namin kung hindi namin naabot ang iyong mga inaasahan. Nagsusumikap kaming magbigay ng de-kalidad na serbisyo sa lahat ng oras. Kung gusto mong impormal na pag-usapan ang iyong isyu, pagkatapos ay mangyaring bisitahin ang aming opisina, mag-email sa amin, o tawagan kami 01304 242625. Kung hindi nito malulutas ang iyong isyu at gusto mong gumawa ng pormal na reklamo, tingnan sa ibaba kung paano ito gawin.

Ang Konseho ng Bayan ng Dover ay nagpapatakbo ayon sa batas, regulasyong ayon sa batas at pinakamahusay na kasanayan.

• Ang mga usapin sa patakaran ay pinagpapasyahan ng Konseho sa mga pulong na bukas sa publiko. May mga pagkakataon para sa mga miyembro ng publiko na magsalita nang pormal sa mga pagpupulong ng Konseho bilang karagdagan sa iba pang mga impormal na pagkakataon upang ipaalam ang kanilang mga pananaw sa mga Konsehal.

• Ang mga opisyal ng konseho ay may pananagutan sa batas para sa pagpapayo sa Konseho, at paggawa ng aksyon sa mga desisyon ng Konseho. Ang mga opisyal ay walang bahagi sa proseso ng paggawa ng desisyon.

• Ang Konseho ay kumikilos sa isang bukas at malinaw na paraan. Ang mga independiyenteng panlabas at panloob na auditor ay nag-uulat sa publiko tungkol sa Konseho. Ang impormasyon ay makukuha rin ayon sa itinakda sa batas kabilang ang sa ilalim ng Freedom of Information Act.

• Ang Konseho ay may pormal na pamamaraan sa pagrereklamo. Mataas ang pamantayan ng ebidensya dahil maaaring kailanganing iharap ang naturang ebidensya sa isang Hukuman ng Batas. Sabi-sabi, hindi katanggap-tanggap ang tsismis at opinyon. Ang mga pagtatangkang gamitin sa maling paraan ang pamamaraan ng mga reklamo ng Konseho upang ituloy ang isang personal na agenda ay hindi papahintulutan.

• Tinatanggap ng Konseho ang mga nakabubuo na kontribusyon mula sa mga miyembro ng publiko tungkol sa mga isyu sa patakaran at mga bagay na pinagkakaabalahan ng Bayan. Ang mga reklamo at pagpuna tungkol sa mga patakaran at aksyon ng Konseho ng Bayan ay dapat na nauugnay lamang sa mga isyu at aksyon ng patakaran mismo. Ang mga pagtatangka na pahinain ang lokal na demokratikong proseso sa pamamagitan ng paglalathala ng mga paratang at impormasyon na maaaring mapili at hindi tumpak tungkol sa personal at pribadong buhay ng mga Konsehal at Opisyal ay ganap na kinokondena.

• Ang mga opisyal ng Konseho ay mga empleyado ng Konseho at hindi piniling pumasok sa pampublikong buhay. Sineseryoso ng Konseho ang tungkulin ng pangangalaga sa kanila bilang isang tagapag-empleyo. Kinikilala ng Konseho na ang di-makatwirang pagpuna at panghihimasok sa kanilang pribadong buhay sa pamamagitan ng anumang media ay maaaring ituring na pananakot at hindi kukunsintihin..

 

Paano Maghain ng Pormal na Reklamo

Hakbang 1

Mangyaring makipag-ugnayan sa miyembro ng kawani o departamento na nagbigay ng serbisyo. Ipaliwanag kung ano ang nangyari at ipaalam sa kanila kung ano ang gusto mong gawin ng Konseho upang maitama ang mga bagay. Susubukan naming lutasin ang iyong reklamo sa yugtong ito.

Kung ang reklamo ay may kinalaman sa isang partikular na opisyal o konsehal sa iyong pangalan, mga detalye sa pakikipag-ugnayan at mga detalye ng reklamo, at anumang ebidensya, ay ibibigay sa kanila upang ganap nilang masagot ang mga alalahanin.

Mga Lugar ng Pananagutan ng mga Tauhan

 • Allison Burton - Klerk ng Bayan/ Responsableng Opisyal ng Pinansyal
 • Kaganapan Customer Team lider
  responsable para sa:
  Pencester Pavilion, Town & Civic Events, Civic at Mga Espesyal na Proyekto Committee, Komite sa Pananalapi at Pangkalahatang Layunin.
 • Pangkalahatang Assistant
 • lupa & Mga komunidad Officer
  responsable para sa:
  Allotments & Pastulan, high Meadow, Town Pagbabagong-buhay, Horticulture at Komunidad, Services Committee. Maison Dieu House & War Memorial, Suporta sa IT, Suporta sa Pananalapi, Planning Committee. Deputy to the Town Clerk
 • Kalihim sa Council
  responsable para sa:
  Mayoralty, Buong Pagpupulong ng Sangguniang Bayan, Kalayaan sa impormasyon.
 • Town Sergeant

Pagsusumite ng Iyong Reklamo

Maaari kang magsumite ng mga detalye ng iyong pormal na reklamo sa pamamagitan ng:

Kung maghain ng reklamo sa pamamagitan ng post o email, dapat mong ibigay ang iyong pangalan, address at alinman sa telepono o e-mail address kung saan maaari kang makontak.

Ang isang pagkilala sa pagtanggap ng iyong reklamo ay ipapadala sa loob 7 araw ng trabaho at isang tugon sa iyong reklamo sa loob 20 araw ng trabaho.

Hakbang 2

Kung hindi mo tinatanggap ang tugon na ito sa iyong reklamo sa Hakbang 2, maaari mong hilingin sa Klerk ng Bayan na suriin ang iyong reklamo.

Hakbang 3

Kung hindi ka nasisiyahan sa tugon ng Klerk ng Bayan, maaari mong hilingin na repasuhin ng Alkalde ang iyong reklamo na maaaring magtalaga ng Panel ng hanggang sa 3 Mga konsehal na tumulong kung nararapat. Ang mga Konsehal ay hindi pa kasali dati sa iyong reklamo. Magkakaroon ka ng pagkakataong makita at magkomento sa ulat na isinulat ng Klerk ng Bayan tungkol sa iyong reklamo bago ito mapunta sa Panel.

Kung, ang reklamo ay may kinalaman sa isang miyembro ng kawani, ang Alkalde o Panel ay mag-aalok sa iyo at sa miyembro ng kawani ng pagkakataon para sa pakikipanayam, bago gumawa ng desisyon.

Kung ang reklamo ay may kinalaman sa Klerk ng Bayan, pagkatapos ay pamamahalaan ng Responsible Financial Officer ang proseso at makikipag-ugnayan sa pagitan mo at ng Alkalde. Sa kaso ng reklamo tungkol sa Klerk ng Bayan, kung gayon ang reklamo ay dapat pa ring sumunod sa Mga Hakbang 1 at 2, pagbibigay sa Klerk ng Bayan ng dalawang pagkakataon upang malutas ang isyu bago magpatuloy sa Hakbang 3.

Ang ilang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring kailangang pangasiwaan sa labas ng aming pamamaraan sa mga reklamo.

Halimbawa:

Kung nais mong hindi sumang-ayon sa isang desisyon ng Konseho o isa sa mga komite nito, kung saan kasangkot ang mga legal na paglilitis o kung saan nag-claim ka para sa kabayaran na tinutukoy namin sa aming mga tagaseguro. Sa kasong ito ang Klerk ng Bayan ay hihingi ng legal na payo bago ka payuhan ng proseso.

 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa prosesong ito, pakiusap Makipag-ugnayan sa amin.