Mga Taunang Pagpupulong ng Bayan

Ang Taunang Pagpupulong ng Bayan ay isang pamana mula sa Middle Ages, noong wala pang Lokal na Konseho, at lahat ng lokal na paggawa ng desisyon ay isinagawa sa pamamagitan ng mga pagpupulong ng buong komunidad, makasaysayang nagaganap sa vestry ng simbahan.

Ang Taunang Pagpupulong ng Parokya ay bukas sa lahat ng mga botante ng Dover Town, na may karapatang hindi lamang dumalo kundi magsalita din sa anumang bagay na may lokal na interes. Taliwas ito sa pulong ng Konseho, kung saan ang mga botante na hindi Konsehal ay walang awtomatikong karapatang magsalita (kahit na maraming mga konseho ang ginagawa, syempre, magkaroon ng nakatakdang oras bago o pagkatapos ng pulong ng Konseho kung kailan maaaring iharap ng mga botante ang mga bagay na pinagkakaabalahan nila).

Ang pulong na ito ay may sariling minuto, na itinatago nang hiwalay sa mga minuto ng Konseho, at ang mga minutong ito ay maaari lamang aprubahan ng susunod na Taunang Pagpupulong ng Bayan na kung saan ay, syempre, hindi gaganapin hanggang sa susunod na taon.

Paparating na Taunang Pagpupulong ng Bayan

petsaPagpupulong pamagatmagagamit na mga dokumento
1 May @ 6:00 pmTaunang Town MeetingWalang mga dokumento na kasalukuyang magagamit sa online

Archive ng Taunang Pagpupulong ng Bayan

petsaPagpupulong pamagatmagagamit na mga dokumento
4 Mayo, 2022 @ 6:00 pmTaunang Town Meeting
5 Mayo, 2021 @ 6:00 pmTaunang Town MeetingWalang mga dokumento na kasalukuyang magagamit sa online
6 Mayo, 2020 @ 6:00 pmTaunang Town MeetingWalang mga dokumento na kasalukuyang magagamit sa online
1 Mayo, 2019 @ 6:00 pmTAUNANG TOWN PULONG- 1st MAY 2019
2 Mayo, 2018 @ 6:00 pmTAUNANG TOWN PULONG- 2nd MAY 2018

Mga pagtatanghal na ibinigay noong ika-3 ng Mayo 2023 pagpupulong: St. Radigunds Community Center, Samahan ng Komunidad ng Dover, Dover Big Local

Mga pagtatanghal na ibinigay noong ika-4 ng Mayo 2022 pagpupulong: Pagtatanghal ng Co-Innovation Center at Dover Outreach – Pagtatanghal ng Sunrise Cafe at Dover Pride