Impormasyon ng Kahilingan

Ang mga kahilingan para sa impormasyon ay dapat gawin nang nakasulat, sa pamamagitan ng liham o e-mail. Ang mga kawani ng konseho ay magpapayo at tutulong kung kinakailangan. Dapat kasama ang iyong kahilingan:

  • Ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan para sa tugon
  • Isang eksaktong paglalarawan ng impormasyong gusto mo
  • Ang format kung saan mo gustong matanggap ang impormasyon

Kapag natanggap, isang pagkilala ay ipapadala sa iyo sa loob 7 araw ng trabaho at tumugon sa iyong Freedom of Information Act o isang paliwanag kung bakit ang ilan o lahat ng impormasyong gusto mo ay hindi maaaring ibunyag, (alinsunod sa batas), ipapadala sa loob 20 araw ng trabaho, kinakailangan ang timescale ayon sa batas, maliban kung ipaalam namin sa iyo kung hindi man.

1. Humiling ng impormasyon sa pamamagitan ng email sa aming online contact form.

2. Ang mga kahilingan para sa impormasyon sa pamamagitan ng post ay dapat idirekta sa:

Ang Opisyal ng Kalayaan sa Impormasyon
Dover Town Council
Maison Dieu House
Biggin Street
Dover, Kent
CT16 1DW

Iskedyul ng mga singil

Statutory Fee & Iba pa

Walang mga serbisyo kung saan ang konseho ay may karapatan na mabawi ang isang bayad (i.e. bayad sa libing)

Gastos sa Disbursement

Naniningil kami ng disbursement fee para sa a) pag-photocopy at b) selyo para sa mga gastos sa pangangasiwa:

Pag-photocopy

  • 10 pence bawat A4 sheet (Itim & Puti)
  • 15 pence bawat A4 sheet (Kulay)
  • 15 pence bawat A3 Sheet (Itim & Puti)
  • 25 pence bawat A3 Sheet (Kulay)

Postage

Sisingilin namin ang aktwal na gastos para lamang sa selyo ng Royal Mail 2nd Class.

Hindi mo pa rin mahanap ang iyong hinahanap? Makipag-ugnayan kasama natin ngayon, at ikalulugod naming tumulong.