klagomål Tillvägagångssätt

Vi beklagar om vi inte har uppfyllt dina förväntningar. Vi strävar efter att alltid tillhandahålla en högkvalitativ service. Om du vill prata informellt igenom ditt problem, besök då vårt kontor, Mejla oss, eller ring oss 01304 242625. Om detta inte löser ditt problem och du vill göra ett formellt klagomål, se nedan för hur du gör detta.

Dover Town Council fungerar enligt lag, lagstadgad reglering och bästa praxis.

• Politiska frågor beslutas av rådet vid möten som är öppna för allmänheten. Det finns möjligheter för allmänheten att formellt ta upp rådets möten utöver andra informella möjligheter att framföra sina åsikter för fullmäktigeledamöterna.

• Rådstjänstemän är juridiskt ansvariga för att ge råd till rådet, och vidta åtgärder mot rådets beslut. Tjänstemännen har ingen del i beslutsprocessen.

• Rådet agerar på ett öppet och transparent sätt. Oberoende externa och interna revisorer rapporterar offentligt om rådet. Information är också tillgänglig enligt lag, inklusive enligt Freedom of Information Act.

• Rådet har ett formellt klagomålsförfarande. Bevisnivån är hög eftersom sådan bevisning kan behöva läggas fram vid en domstol. Hörsägen, rykten och åsikter är inte tillåtna. Försök att missbruka rådets klagomålsförfarande för att driva en personlig agenda kommer inte att tolereras.

• Rådet välkomnar konstruktiva bidrag från allmänheten angående policyfrågor och frågor som berör staden. Klagomål och kritik som rör kommunfullmäktiges policy och åtgärder bör endast avse själva policyfrågorna och åtgärderna. Försök att undergräva den lokala demokratiska processen genom att offentliggöra anklagelser och information som kan vara selektiva och felaktiga angående kommunfullmäktiges och tjänstemäns personliga och privata liv fördöms helt..

• Rådstjänstemän är anställda i rådet och har inte valt att gå in i det offentliga livet. Rådet tar på allvar sin omsorgsplikt gentemot dem som arbetsgivare. Rådet inser att obefogad kritik och intrång i deras privata liv genom alla medier kan betraktas som mobbning och kommer inte att tolereras.

 

Hur man gör ett formellt klagomål

Steg 1

Kontakta den personal eller avdelning som tillhandahållit tjänsten. Förklara vad som har hänt och låt dem veta vad du vill att rådet ska göra för att rätta till saker och ting. Vi kommer att försöka lösa ditt klagomål i detta skede.

Om klagomålet gäller en viss tjänsteman eller rådman ditt namn, kontaktuppgifter och uppgifter om klagomålet, och eventuella bevis, kommer att ges till dem för att göra det möjligt för dem att till fullo svara på problemen.

Personalens ansvarsområden

 • Allison Burton - Kommuntjänsteman/ ansvarig ekonomiansvarig
 • Kund Events Team Leader
  Ansvarig för:
  Pencester Pavilion, Town & Civic Events, Civic & Special Projects kommitté, Finans- och allmänna ändamålskommittén.
 • General Assistant
 • Landa & gemenskaperna Officer
  Ansvarig för:
  Tilldelning & betesmark, high Meadow, Town Regeneration, Trädgårdsodling och gemenskapen, Services Committee. Maison Dieu House & War Memorial, IT-stöd, Ekonomistöd, Planeringskommittén. Suppleant till stadsskrivaren
 • Sekreterare till rådet
  Ansvarig för:
  Borgmästarämbetet, Fullständiga kommunfullmäktigemöten, Informationsfrihet.
 • Town Sergeant

Skicka ditt klagomål

Du kan lämna in information om ditt formella klagomål senast:

Om du framför ett klagomål via post eller e-post, du måste ange ditt namn, adress och antingen en telefon- eller e-postadress dit du kan kontaktas.

En bekräftelse på mottagande av ditt klagomål kommer att skickas inom 7 arbetsdagar och ett svar på ditt klagomål inom 20 arbetsdagar.

Steg 2

Om du inte accepterar detta svar på ditt klagomål i steg 2, du kan be stadstjänstemannen att granska ditt klagomål.

Steg 3

Om du inte är nöjd med svaret från kommuntjänstemannen, du kan begära att ditt klagomål granskas av borgmästaren som kan utse en panel på upp till 3 Rådmän bistår vid behov. Rådmännen kommer inte att tidigare ha varit inblandade i ditt klagomål. Du kommer att ha möjlighet att se och kommentera rapporten som skriven av stadstjänstemannen om ditt klagomål innan det går till panelen.

Om, klagomålet gäller en anställd, borgmästaren eller panelen kommer att erbjuda både dig och personalen en möjlighet till intervju, innan man fattar ett beslut.

Om klagomålet avser kommuntjänstemannen, sedan kommer den ansvariga ekonomichefen att hantera processen och ha kontakt mellan dig och borgmästaren. I fråga om klagomålet rörande Stadsskrivaren, då ska klagomålet fortfarande följa steg 1 och 2, ge stadstjänstemannen två möjligheter att lösa problemet innan man går vidare till Steg 3.

Vissa tvister kan behöva hanteras utanför vårt klagomålsförfarande.

Till exempel:

Om du inte vill hålla med om ett beslut av rådet eller en av dess utskott, där det är fråga om rättsliga förfaranden eller där du har framställt ett ersättningsanspråk som vi hänvisar till våra försäkringsgivare. I det här fallet kommer stadstjänstemannen att söka juridisk rådgivning innan han informerar dig om processen.

 

Om du har några frågor om denna process, snälla du kontakta oss.