Mga Pananalapi

nota

Mga Regulasyon sa Pag-access – Kung ang mga item ay ibinigay bilang na-scan na mga pdf ang mga ito ay maaari ding ibigay sa isang alternatibong format o sa alternatibong media kapag hiniling.

Pagbabalik ng Audit at Taunang Pamamahala at Pananagutan

Ang Konseho ay naghahanda ng mga account sa bawat taon para sa mga 12 buwan upang 31 Marso. Ang format ng mga account ay napagpasyahan ng Central Government at nakalagay sa Annual Return. Ang Taunang Pagbabalik ay sinusuri bawat taon ng isang independiyenteng panlabas na auditor.

Abiso ng konklusyon ng pag-audit at Taunang Governance and Accountability Return para sa taon natapos 31 Marso 2021

Abiso ng konklusyon ng pag-audit at Taunang Governance and Accountability Return para sa taon natapos 31 Marso 2022

Notice of conclusion of Audit and Annual Governance and Accountability Return for the year ended 31 Marso 2023

Taunang ulat 2021, Taunang ulat 2022

Notice of appointment exercise of public rights for accounts ending March 2023

AGAR Return 2022-23 Parts 1, 2 & 3

Annual Investment Strategy & Patakaran sa Mga Nakareserba

DTC Annual Investment Strategy 2023-24

Patakaran sa Mga Nakareserba

Budget Council Town

Ang Konseho ng Bayan nagpasya ang badyet bago ang simula ng bawat pinansiyal na taon. Sa pana-panahon ang Konseho ay gumagawa ng mga pagbabago sa badyet upang tumugon flexibly sa mga pangangailangan ng komunidad.

Ulat sa Badyet 31.1.22

Paggasta Council Town

The Town Council considers and approves all payments made at its regular meeting

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Pebrero 2024

Town-Council-Payments-January-2024

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Disyembre 2023

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Nobyembre 2023

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Oktubre 2023

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Setyembre 2023

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Agosto 23

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Hulyo 23

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Hunyo 23

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Mayo 23

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Abril 23

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Marso 23

Mga Pagbabayad ng Konseho ng Bayan – Pebrero 23

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Enero 2023

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Disyembre 2022

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Nobyembre 2022

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Oktubre 2022

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Setyembre 2022

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Agosto 2022

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Hulyo 2022

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Hunyo 2022

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Mayo 2022

Mga pagbabayad sa Konseho ng Bayan – Abril 2022

Basic Allowance & Mga Pagbabayad sa Paglalakbay

Halos lahat gawain na ginawa ng Town Councillors ay inaasahan na maging boluntaryong. Ang Konseho ay gumagawa ng isang pagbabayad na tinatawag na Parokya Basic Allowance sa Councillors upang makilala ang mga oras na ginugol sa mga tungkulin at para sa mga gastos tulad ng paglalakbay sa loob ng Dover. Isinasaalang-alang ng Konseho ang mga ulat mula sa isang Independent Panel na naka-set up upang gumawa ng mga rekomendasyon sa naaangkop na antas ng Allowance sa East Kent. Ang mga konsehal ay maaaring mag-claim ng paglalakbay at pamumuhay para sa mga tungkulin sa labas ng Dover Town sa parehong mga rate na naaangkop sa Dover District Councilors.

Parish Basic Allowance – Statutory Paunawa sa Publiko

Quadrennial Review ng Allowance ng Miyembro ng Town at Parish Council - Pebrero 2021

Pagbabayad sa Councillors 2021-22

Paano namin bumili ng mga kalakal at serbisyo

Interesado sa paggawa ng negosyo sa Konseho? Bumibili kami ng mga produkto at serbisyo sa bukas at malinaw na paraan. Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano namin bumili ng magandang at serbisyo.

Regulations Financial

Pinamamahalaan ng Konseho ng Bayan ang pangangasiwa sa pananalapi nito ayon sa Mga Regulasyon sa Pinansyal nito. Ang ilang mga regulasyon ay kinakailangan ng batas at ang iba ay kumakatawan sa kasalukuyang pinakamahusay na kasanayan. Ang Konseho ng Bayan sumusuri sa Financial Regulations bawat taon at gumagawa ng kinakailangang mga pagbabago.

Regulations Financial 2023 – CURRENT

Ang Gabay ng Mga Praktibo (Pamamahala at Pananagutan) Marso 2022

Public Rights

Ang Konseho ay may legal na tungkulin upang mag-isyu at gumawa ng mga pampublikong mga tiyak na batas notice na may kaugnayan sa pinansiyal na usapin sa panahon ng taon.

Mangyaring tingnan sa itaas para sa Paunawa ng Konklusyon ng Pag-audit at Taunang Pamamahala at Pagbabalik ng Pananagutan.

transparency Code

Town Council Paggasta ay ipinapakita sa itaas.

Ang mga Tender ng Konseho ng Bayan ay ipinapakita sa Paano namin Bilhin Goods at mga Serbisyo.

Karagdagang impormasyon tungkol sa konseho at mga gawain nito ay matatagpuan sa mga sumusunod na dokumento: