Aduan Prosedur

Kami memohon maaf jika kami tidak memenuhi jangkaan anda. Kami berusaha untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi pada setiap masa. Jika anda ingin bercakap secara tidak rasmi melalui isu anda, kemudian sila kunjungi pejabat kami, email kami, atau telefon kami 01304 242625. Jika ini tidak menyelesaikan isu anda dan anda ingin membuat aduan rasmi, lihat di bawah untuk cara melakukan ini.

Majlis Perbandaran Dover beroperasi mengikut undang-undang, peraturan berkanun dan amalan terbaik.

• Perkara dasar diputuskan oleh Majlis pada mesyuarat terbuka kepada orang ramai. Terdapat peluang untuk orang ramai untuk berucap pada mesyuarat Majlis secara rasmi di samping peluang tidak formal lain untuk menyatakan pandangan mereka kepada Ahli Majlis..

• Pegawai Majlis bertanggungjawab di sisi undang-undang untuk menasihati Majlis, dan mengambil tindakan terhadap keputusan Majlis. Pegawai tidak mempunyai bahagian dalam proses membuat keputusan.

• Majlis bertindak secara terbuka dan telus. Juruaudit luar dan dalaman bebas melaporkan secara terbuka mengenai Majlis. Maklumat juga boleh didapati seperti yang ditetapkan dalam undang-undang termasuk di bawah Akta Kebebasan Maklumat.

• Majlis mempunyai prosedur aduan rasmi. Piawaian keterangan adalah tinggi kerana bukti sedemikian mungkin perlu dikemukakan di Mahkamah Undang-undang. Khabar angin, khabar angin dan pendapat tidak boleh diterima. Percubaan untuk menyalahgunakan prosedur aduan Majlis untuk meneruskan agenda peribadi tidak akan diterima.

• Majlis mengalu-alukan sumbangan membina daripada orang ramai berkaitan isu-isu dasar dan perkara-perkara yang membimbangkan Bandar. Aduan dan kritikan mengenai dasar dan tindakan Majlis Perbandaran hendaklah hanya berkaitan dengan isu dan tindakan dasar itu sendiri. Percubaan untuk menjejaskan proses demokrasi tempatan dengan penyiaran dakwaan dan maklumat yang mungkin terpilih dan tidak tepat mengenai kehidupan peribadi dan peribadi Ahli Majlis dan Pegawai adalah dikecam sepenuhnya.

• Pegawai Majlis adalah kakitangan Majlis dan tidak memilih untuk memasuki kehidupan awam. Majlis mengambil serius kewajipan menjaga mereka sebagai majikan. Majlis mengakui bahawa kritikan yang tidak wajar dan pencerobohan ke dalam kehidupan peribadi mereka melalui mana-mana media boleh dianggap sebagai buli dan tidak akan diterima..

 

Cara Mengemukakan Aduan Rasmi

Langkah 1

Sila hubungi kakitangan atau jabatan yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Terangkan apa yang telah berlaku dan beritahu mereka apa yang anda ingin Majlis lakukan untuk membetulkan keadaan. Kami akan cuba menyelesaikan aduan anda pada peringkat ini.

Sekiranya aduan itu melibatkan pegawai atau ahli majlis tertentu nama anda, butiran hubungan dan butiran aduan, dan sebarang bukti, akan diberikan kepada mereka untuk membolehkan mereka menjawab sepenuhnya kebimbangan.

Bidang Tanggungjawab Kakitangan

Mengemukakan Aduan Anda

Anda boleh menyerahkan butiran aduan rasmi anda dengan:

Jika mengemukakan aduan melalui pos atau e-mel, anda mesti memberikan nama anda, alamat dan sama ada telefon atau alamat e-mel di mana anda boleh dihubungi.

Pengakuan penerimaan aduan anda akan dihantar dalam masa 7 hari bekerja dan jawapan kepada aduan anda dalam masa 20 hari bekerja.

Langkah 2

Jika anda tidak menerima respons ini kepada aduan anda dalam Langkah 2, anda boleh meminta Kerani Bandar untuk menyemak aduan anda.

Langkah 3

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan maklum balas daripada Kerani Bandar, anda boleh meminta aduan anda disemak oleh Datuk Bandar yang mungkin melantik Panel sehingga 3 Ahli Majlis untuk membantu sekiranya perlu. Ahli Majlis sebelum ini tidak akan terlibat dalam aduan anda. Anda akan berpeluang untuk melihat dan mengulas laporan yang ditulis oleh Kerani Bandar mengenai aduan anda sebelum ia dihantar ke Panel.

Jika, aduan itu melibatkan seorang kakitangan, Datuk Bandar atau Panel akan menawarkan anda dan ahli kakitangan peluang untuk temu duga, sebelum membuat keputusan.

Jika aduan berkenaan dengan Kerani Bandar, maka Pegawai Kewangan Bertanggungjawab akan menguruskan proses dan berhubung antara anda dan Datuk Bandar. Dalam kes aduan berkenaan Kerani Bandar, maka aduan itu masih perlu mengikut Langkah 1 dan 2, memberi Kerani Bandaran dua peluang untuk menyelesaikan isu tersebut sebelum meneruskan ke Langkah 3.

Sesetengah pertikaian mungkin perlu dikendalikan di luar prosedur aduan kami.

Sebagai contoh:

Jika anda ingin tidak bersetuju dengan keputusan Majlis atau salah satu jawatankuasanya, di mana prosiding undang-undang terlibat atau di mana anda telah membuat tuntutan untuk pampasan yang kami rujuk kepada penanggung insurans kami. Dalam kes ini, Kerani Bandar akan mendapatkan nasihat undang-undang sebelum menasihati anda tentang proses tersebut.

 

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang proses ini, sila hubungi Kami.