Din rådet

rådets Staff

 • Allison Burton - Kommuntjänsteman/ ansvarig ekonomiansvarig
 • Kund Events Team Leader
  Ansvarig för:
  Pencester Pavilion, Town & Civic Events, Civic & Special Projects kommitté, Finans- och allmänna ändamålskommittén.
 • General Assistant
 • Landa & gemenskaperna Officer
  Ansvarig för:
  Tilldelning & betesmark, high Meadow, Town Regeneration, Trädgårdsodling och gemenskapen, Services Committee. Maison Dieu House & War Memorial, IT-stöd, Ekonomistöd, Planeringskommittén. Suppleant till stadsskrivaren
 • Sekreterare till rådet
  Ansvarig för:
  Borgmästarämbetet, Fullständiga kommunfullmäktigemöten, Informationsfrihet.
 • Town Sergeant

Rådet och dess kommittéer

För att se våra utskott och som kommunalråd tjänar på varje, se nedan:

Civic & Special Projects kommitté

Ordförande – Cllr Rebecca Sawbridge

Vice ordförande – Cllr Graham Wanstall

Finans & allmänna ändamål

Ordförande – Cllr John Lamoon

Vice ordförande – Cllr Nigel Collor

Gemenskapen & Services Committee

Ordförande – Cllr Nigel Collor

Vice ordförande – Cllr James Defriend

Planeringskommittén

Ordförande – Cllr Andy Calder

Vice ordförande – Cllr Martin Bradley

Representation i externa organ

Rådet får utse representanter till externa organ. Nuvarande (2023-24) Council representatives can be found here: Externa representanter 2023-24