Planering & Licensiering

bevis på livDover Town Council fungerar som konsult för planering och licensansökningar som görs inom stadsavdelningarna. Vår planeringskommitté träffas ofta för att diskutera planerings- och licensagendor, och allmänhet och press är välkomna att delta.

Planeringskommittén


Har en fråga om planering?

Det styrande organet för planering och licensiering är Dover District Council. Alla frågor om planering ska ställas till Dover District Council med hjälp av följande länkar.

Plannämndens uppgifter

 1. Att på kommunfullmäktiges vägnar utöva befogenheter och skyldigheter inom befintlig policy och praxis enligt relevant lagstiftning och lagstadgade instrument relaterade till planering och licensiering, Inklusive:
  (en) Att överväga planeringsansökningar som inkommit från läns- och distriktsråden och att ge lämpliga svar på uppdrag av detta råd
  (b) Överväger verkställighetsmeddelanden och överklaganden i samband med planeringsansökningar i Dover Town-området och lämna lämpliga kommentarer direkt till den relevanta myndigheten vid behov
  (c) Utöva på kommunfullmäktiges vägnar befogenheter och skyldigheter inom befintlig policy och praxis enligt avsnitt 215 i stadsplanelagen 1990
  (d) Utöva rådets befogenheter och skyldigheter i förhållande till motorvägar och transporter
  (och) Svara på samråd om planering, Licens- och transportpolicydokument
 2. Att samråda med allmänheten i frågor som specifikt behandlas av denna kommitté
 3. Att av kommunfullmäktige delegera sådana andra uppgifter som då och då kan behövas

Kommande planeringsnämndsmöten

Se kommande planeringsmöten och andra rådsmöten i evenemang.

Plannämndens mötesarkiv