Dina Councillors

En fullmäktigeledamot primära uppgift är att representera deras församling eller division och de människor som bor i det. Councillors bidra till att en bro mellan rådet och samhället. Förutom att vara en förespråkare för lokalbefolkningen och skyltning dem till rätt personer vid rådet, Councillors måste hålla invånarna informerade om de frågor som berör dem och deras område.

Tillträdde är en av de viktigaste medborgerliga plikter vem som helst kan utföra. Valda ledamöter hålla en unik position och har potential att göra en verklig skillnad i människors liv.

Fullmäktigeledamot David Sparks OBE, Ordförande för LGA

Vem är fullmäktigeledamot för där jag bor?

Hitta råds för var bor du.

councillors