Ekonomi

Notera

Regler för tillgänglighet – Där objekt tillhandahålls som skannade pdf-filer kan dessa också tillhandahållas i ett alternativt format eller på alternativa media på begäran.

Revision och årsstyrning och avkastningsansvar

Varje år rådet förbereder räkenskaperna för 12 månader till 31 Mars. Utformningen av redovisningen bestäms av staten och framgår av årsredovisningen. Årsredovisningen revideras varje år av en oberoende extern revisor.

Anmälan om ingående av revision och bolags Styrning och redovisningsskyldighet Return för räkenskapsåret 31 Mars 2021

Anmälan om ingående av revision och bolags Styrning och redovisningsskyldighet Return för räkenskapsåret 31 Mars 2022

Notice of conclusion of Audit and Annual Governance and Accountability Return for the year ended 31 Mars 2023

Årlig rapport 2021, Årlig rapport 2022

Notice of appointment exercise of public rights for accounts ending March 2023

AGAR Return 2022-23 Parts 1, 2 & 3

Årlig Investment Strategy & Reservpolicy

DTC Annual Investment Strategy 2023-24

Reservpolicy

Stadsfullmäktige Budget

Stadsfullmäktige beslutar budgeten före början av varje räkenskapsår. Från tid till annan rådet gör ändringar i budgeten för att svara flexibelt på samhällsbehov.

Budgetrapport 31.1.22

Stadsfullmäktige utgifter

The Town Council considers and approves all payments made at its regular meeting

Town-Council-payments-March-2024.

Kontrakt för publicering – februari 2024

Town-Council-Payments-January-2024

Kontrakt för publicering – December 2023

Kontrakt för publicering – November 2023

Kontrakt för publicering – Oktober 2023

Kontrakt för publicering – September 2023

Kontrakt för publicering – Augusti 23

Kontrakt för publicering – Juli 23

Kontrakt för publicering – Juni 23

Kontrakt för publicering – Maj 23

Kontrakt för publicering – April 23

Kontrakt för publicering – Mars 23

Kontrakt för publicering – februari 23

Kommunfullmäktiges betalningar – januari 2023

Kommunfullmäktiges betalningar – December 2022

Kommunfullmäktiges betalningar – November 2022

Kommunfullmäktiges betalningar – Oktober 2022

Kommunfullmäktiges betalningar – September 2022

Kommunfullmäktiges betalningar – Augusti 2022

Kommunfullmäktiges betalningar – juli 2022

Kommunfullmäktiges betalningar – Juni 2022

Kommunfullmäktiges betalningar – Maj 2022

Kommunfullmäktiges betalningar – April 2022

Grundläggande Ersättningar & Resebetalningar

Nästan allt arbete som kommunalråd förväntas vara frivilligt. Rådet gör en utbetalning som kallas Parish grundavdraget till Councillors att erkänna tid på arbetsuppgifter och för kostnader såsom resor inom Dover. Rådet överväger rapporter från en oberoende panel som inrättats för att ge rekommendationer om lämplig nivå av bidrag i östra Kent. Rådsmedlemmar kan kräva resor och uppehälle för uppdrag utanför Dover Town till samma priser som gäller för Dover District Councillor.

Parish grundavdrag – Lagstadgad kungörelsen

Quadrennial Review of Town and Parish Council Member's Allowances - February 2021

Betalningar till råds 2021-22

Hur vi köper varor och tjänster

Intresserad av att göra affärer med rådet? Vi köper varor och tjänster på ett öppet och transparent sätt. Ta reda på mer om hur vi köper varor och tjänster.

Budgetförordningar

Kommunfullmäktige sköter sin ekonomiska förvaltning enligt sina ekonomiska bestämmelser. Vissa regleringar krävs enligt lag och andra representerar nuvarande bästa praxis. Stadsfullmäktige recensioner budgetförordningen varje år och gör nödvändiga förändringar.

Budgetförordningar 2023 – CURRENT

Utövarens guide (Styrning och ansvarsskyldighet) Mars 2022

Offentliga rättigheter

Rådet har en lagstadgad skyldighet att utfärda och offentliggöra vissa lagstadgade meddelanden om finansiella frågor under året.

Se ovan för meddelande om avslutande av revision och årlig styrning och ansvarsskyldighet.

Transparency Code

Stadsfullmäktige utgifter visas ovan.

Kommunfullmäktiges anbud visas på Hur vi köpa varor och tjänster.

Mer information om rådet och dess verksamhet kan hittas i följande dokument: