Perancangan & Pelesenan

bukti kehidupanMajlis Perbandaran Dover bertindak sebagai perunding untuk perancangan dan permohonan lesen yang dibuat di dalam wad bandar. Jawatankuasa perancangan kami sering bermesyuarat untuk membincangkan perancangan dan agenda pelesenan, dan orang ramai dan akhbar dialu-alukan untuk hadir.

Jawatankuasa Perancang


Ada Soalan tentang Perancangan?

Badan pentadbir untuk perancangan dan pelesenan ialah Majlis Daerah Dover. Sebarang pertanyaan mengenai perancangan hendaklah diajukan kepada Majlis Daerah Dover menggunakan pautan berikut.

Fungsi Jawatankuasa Perancang

 1. Untuk melaksanakan kuasa dan tugas bagi pihak Majlis Bandaran dalam dasar dan amalan sedia ada di bawah perundangan yang berkaitan dan instrumen berkanun yang berkaitan dengan Perancangan dan Pelesenan, Termasuk:
  (penempatan_arahan) Mempertimbangkan permohonan perancangan yang diterima daripada Majlis Daerah dan Daerah dan untuk membuat maklum balas yang sewajarnya bagi pihak Majlis ini
  (b) Mempertimbangkan Notis Penguatkuasaan dan Rayuan berhubung dengan perancangan permohonan di kawasan Bandar Dover dan membuat ulasan yang sewajarnya terus kepada pihak berkuasa yang berkenaan mengikut kesesuaian
  (c) Menjalankan kuasa dan tugas bagi pihak Majlis Bandaran dalam dasar dan amalan sedia ada di bawah Seksyen 215 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1990
  (d) Menjalankan kuasa dan tugas Majlis berhubung dengan lebuh raya dan pengangkutan
  (e) Menjawab perundingan mengenai Perancangan, Dokumen Dasar Pelesenan dan Pengangkutan
 2. Untuk berunding dengan orang ramai mengenai perkara yang ditangani secara khusus oleh Jawatankuasa ini
 3. Untuk diwakilkan tugas-tugas lain oleh Majlis Bandaran yang mungkin dari semasa ke semasa perlu

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Akan Datang

Lihat Mesyuarat Perancangan akan datang dan lain-lain Mesyuarat Majlis dalam Acara.

Arkib Mesyuarat Jawatankuasa Perancang