Kewangan

Catatan

Peraturan Kebolehaksesan – Jika item disediakan sebagai pdf yang diimbas, ini juga boleh disediakan dalam format alternatif atau pada media alternatif atas permintaan.

Pulangan Audit dan Tahunan Tanggungjawab dan Tanggungjawab

Majlis menyediakan akaun setiap tahun untuk 12 bulan untuk 31 Mac. Format akaun diputuskan oleh Kerajaan Pusat dan dinyatakan dalam Penyata Tahunan. Penyata Tahunan diaudit setiap tahun oleh juruaudit luar bebas.

Notis tamatnya audit dan Tadbir Tahunan dan Akauntabiliti Pulang bagi tahun berakhir 31 Mac 2021

Notis tamatnya audit dan Tadbir Tahunan dan Akauntabiliti Pulang bagi tahun berakhir 31 Mac 2022

Notice of conclusion of Audit and Annual Governance and Accountability Return for the year ended 31 Mac 2023

Laporan Tahunan 2021, Laporan Tahunan 2022

Notice of appointment exercise of public rights for accounts ending March 2023

AGAR Return 2022-23 Parts 1, 2 & 3

Strategi Pelaburan tahunan & Polisi Rizab

DTC Annual Investment Strategy 2023-24

Polisi Rizab

Bandar Majlis Bajet

Majlis Perbandaran memutuskan bajet sebelum permulaan setiap tahun kewangan. Dari semasa ke semasa Majlis membuat perubahan kepada bajet untuk bertindak balas secara fleksibel dengan keperluan masyarakat.

Laporan Belanjawan 31.1.22

Perbelanjaan Majlis Perbandaran

The Town Council considers and approves all payments made at its regular meeting

Bayaran Majlis Perbandaran – Februari 2024

Town-Council-Payments-January-2024

Bayaran Majlis Perbandaran – Disember 2023

Bayaran Majlis Perbandaran – November 2023

Bayaran Majlis Perbandaran – Oktober 2023

Bayaran Majlis Perbandaran – September 2023

Bayaran Majlis Perbandaran – Ogos 23

Bayaran Majlis Perbandaran – julai 23

Bayaran Majlis Perbandaran – jun 23

Bayaran Majlis Perbandaran – Mungkin 23

Bayaran Majlis Perbandaran – April 23

Bayaran Majlis Perbandaran – Mac 23

Bayaran Majlis Perbandaran – Februari 23

Bayaran Majlis Perbandaran – Januari 2023

Bayaran Majlis Perbandaran – Disember 2022

Bayaran Majlis Perbandaran – November 2022

Bayaran Majlis Perbandaran – Oktober 2022

Bayaran Majlis Perbandaran – September 2022

Bayaran Majlis Perbandaran – Ogos 2022

Bayaran Majlis Perbandaran – Julai 2022

Bayaran Majlis Perbandaran – jun 2022

Bayaran Majlis Perbandaran – Mungkin 2022

Bayaran Majlis Perbandaran – April 2022

Elaun asas & Bayaran Perjalanan

Hampir semua kerja yang dibuat oleh Ahli Majlis Town dijangka sukarela. Majlis membuat bayaran yang dipanggil Elaun Asas Parish kepada Anggota Majlis mengenali masa yang dibelanjakan untuk tugas dan untuk perbelanjaan seperti perjalanan dalam Dover. Majlis mempertimbangkan laporan daripada Panel Bebas yang ditubuhkan untuk membuat cadangan tentang tahap Elaun yang sesuai di East Kent. Ahli Majlis boleh menuntut perjalanan dan sara hidup untuk tugas di luar Bandar Dover pada kadar yang sama seperti yang dikenakan kepada Ahli Majlis Daerah Dover.

Elaun asas Parish – Berkanun Notis Awam

Kajian Kuadrenial mengenai Elaun Anggota Majlis Bandar dan Paroki - Februari 2021

Bayaran kepada Majlis 2021-22

Bagaimana kita membeli barang dan perkhidmatan

Berminat untuk menjalankan perniagaan dengan Majlis? Kami membeli barangan dan perkhidmatan secara terbuka dan telus. Mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kita membeli perkhidmatan yang baik dan.

Peraturan Kewangan

Majlis Perbandaran menguruskan pentadbiran kewangannya mengikut Peraturan Kewangannya. Sesetengah peraturan diperlukan oleh undang-undang dan yang lain mewakili amalan terbaik semasa. Majlis Perbandaran mengkaji Peraturan Kewangan setiap tahun dan membuat perubahan yang perlu.

Peraturan Kewangan 2023 – CURRENT

Panduan Pengamal (Tadbir Urus dan Akauntabiliti) Mac 2022

Hak Awam

Majlis mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk mengeluarkan dan membuat notis berkanun tertentu awam yang berkaitan dengan hal-hal kewangan sepanjang tahun.

Sila lihat di atas untuk Notis Kesimpulan Audit dan Pengembalian Tadbir Urus Tahunan dan Akauntabiliti.

Kod ketelusan

Perbelanjaan Majlis Perbandaran ditunjukkan di atas.

Tender Majlis Perbandaran ditunjukkan pada Bagaimana Kami Beli Barangan dan Perkhidmatan.

Maklumat lebih lanjut mengenai majlis dan aktivitinya boleh didapati di dokumen-dokumen berikut: