Majlis anda

Kakitangan Majlis

Majlis dan Jawatankuasanya

Untuk melihat jawatankuasa kami dan yang ahli majlis berkhidmat di setiap, lihat di bawah:

Civic & Jawatankuasa Projek Khas

Pengerusi – Cllr Rebecca Sawbridge

Naib Pengerusi – Cllr Graham Wanstall

Kewangan & Tujuan umum

Pengerusi – Cllr John Lamoon

Naib Pengerusi – Cllr Nigel Collor

Komuniti & Jawatankuasa Perkhidmatan

Pengerusi – Cllr Nigel Collor

Naib Pengerusi – Cllr James Defriend

Jawatankuasa Perancang

Pengerusi – Cllr Andy Calder

Naib Pengerusi – Cllr Martin Bradley

Perwakilan pada Badan Luar

Majlis boleh melantik wakil kepada badan luar. Arus (2023-24) Council representatives can be found here: Wakil Luar 2023-24