જુલાઈ ગાર્ડનિંગ માર્ગદર્શિકા

જુલાઈ એ છે જ્યારે પાછલા મહિનાઓમાં કરવામાં આવેલી સખત મહેનત શાબ્દિક રીતે ફળ આપે છે (અને શાકભાજી). આ બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આપણું ધ્યાન ટામેટાં તરફ વાળીએ છીએ. શું તે ફળ છે? શું તે શાક છે? ટામેટા તેના રહસ્ય-ઔબર્ગીન્સમાં એકલા નથી, ઘંટડી મરી, કાકડીઓ, courgettes અને કોળું માત્ર ભેદી છે. વૈજ્ઞાનિકો તેમને ફળો માને છે અને રસોઈયા તેમને શાકભાજી માને છે. જો કે તમે તેમને વ્યાખ્યાયિત કરો છો, આ મહિને બગીચામાં આ બધા પુષ્કળ છે. તમારા ટામેટાના છોડને દાવ પર રાખવાની ખાતરી કરો કારણ કે તેમને ટેકાની જરૂર પડશે. મૂળની આસપાસ જમીનને પાણી આપો, છોડ નહિ. ટામેટાંના પાંદડા ભીના થવાથી ધિક્કારે છે. તમામ પાકને સર્વ-હેતુક ખાતર સાથે ખવડાવો. તમારા કાકડીઓ અને મજ્જાઓ દેખાવાનું શરૂ થતાંની સાથે જ ચૂંટો કારણ કે આ વધુ આવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે. ચૂંટો, વર્ષ પછી સૂકી અને સ્થિર જડીબુટ્ટીઓ. તમારા રેવંચીને ખેંચતા રહો કારણ કે આવતા મહિને તે માત્ર એક સ્મૃતિ બની જશે. ક્રિસમસ પર નવા બટાકાની અપેક્ષાએ હવે બીજા પાકવાળા બટાટાનું વાવેતર કરો.

ટામેટાં વિનાની દુનિયા વાયોલિન વિનાની તાર ચોકડી જેવી છે.
લૌરી કોલવિન

ઝગઝગતું રૂબી શણગારવું જોઈએ
જેઓ ગરમ જુલાઈમાં જન્મે છે,
પછી તેઓ મુક્ત અને મુક્ત હશે
પ્રેમની શંકા અને ચિંતામાંથી.
અનામિક

તે હંમેશા ઉનાળો રહેશે નહીં: કોઠાર બાંધો.
હેસિયોડ