એક ફાળવણી માટે અરજી

ડોવર-ટાઉન-કાઉન્સિલ-ફાળવણી-માર્ગદર્શનશું તમે તમારા અને તમારા પરિવાર અથવા મિત્રો માટે તાજી પેદાશો ઉગાડવાનું શરૂ કરવા માટે તૈયાર છો? તમે પોસ્ટ દ્વારા અથવા ઓનલાઈન ફાળવણી માટે અરજી કરી શકો છો અથવા અમને કોલ કરી શકો છો 01304 242 625 અને અમારા એલોટમેન્ટ મેનેજર સાથે વાત કરવાનું કહો.

Astસ્ટલી એવન્યુ ફાળવણી માટે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા લોકો માટે, મહેરબાની કરીને શ્રી ફ્રોસ્ટના સંપર્કમાં રહેવું, 01304 241 995.

એકવાર તમારી અરજી પ્રાપ્ત થઈ જાય, એકવાર ફાળવણી પ્લોટ ઉપલબ્ધ થઈ જાય પછી સંપર્ક કરવા માટે તમને અમારી રાહ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવશે.

ફાળવણી માર્ગદર્શિકા & શરતો

 • અમારું ઉદાહરણ વાંચો ફાળવણી કરાર તમે અમારી ફાળવણી નીતિઓનું પાલન કરી શકો તેની ખાતરી કરવા માટે.

ઓનલાઈન અરજી કરો

  પોસ્ટ દ્વારા અરજી કરો

  ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો: ફાળવણી અરજી ફોર્મ

  નીચેના સરનામે પોસ્ટ દ્વારા અમને ફોર્મ પાછા ફરો:

  ડોવર ટાઉન કાઉન્સિલ
  FAO: ફાળવણી મેનેજર
  Maison Dieu હાઉસ
  Biggin સ્ટ્રીટ
  ડોવર, કેન્ટ
  CT16 1DW

  અન્ય ઉપયોગી ફોર્મ:

  « ફાળવણી પર પાછા