ડોવર ટાઉન કાઉન્સિલ અને ડેસ્ટિનેશન ડોવર ડોવરની પ્લેટિનમ જ્યુબિલીની જાહેરાત કરીને ખુશ છે – રવિવાર 5મી જૂને પેન્સેસ્ટર ગાર્ડનમાં પાર્કમાં પિકનિક, 10:00 છું – 4:00 pM પર પોસ્ટેડ. પરિવાર સાથે આ મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગ શેર કરવા માટે તમને પિકનિક લાવવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે & મિત્રો! આ આનંદથી ભરપૂર ઉજવણી માટે એક સરસ રીત હશે…

વધારે વાચો