અમને એ જાહેરાત કરતાં આનંદ થાય છે કે ડોવર ટાઉન કાઉન્સિલે લૂ ઓફ ધ યર ગોલ્ડ એવોર્ડ જીત્યો છે, અને એટેન્ડન્ટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ પણ મેળવ્યો. લૂ ઓફ ધ યર ગોલ્ડ એવોર્ડ સાથે ટાઉન ક્લાર્ક એલિસન બર્ટન અને કાઉન્સિલર સુ જોન્સ તેના ટોઇલેટ એટેન્ડન્ટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ સાથે ચિત્રમાં છે.. અભિનંદન ક્રમમાં છે!