આયોજન & પરવાના

પ્રૂફ ઓફ જીવનડોવર ટાઉન કાઉન્સિલ ટાઉન વોર્ડમાં કરવામાં આવેલ આયોજન અને લાઇસન્સ અરજીઓ માટે સલાહકાર તરીકે કામ કરે છે. આયોજન અને લાઇસન્સિંગ એજન્ડા પર ચર્ચા કરવા માટે અમારી આયોજન સમિતિ વારંવાર મળે છે, અને જાહેર જનતા અને પ્રેસ હાજર રહેવા માટે આવકાર્ય છે.

આયોજન સમિતિના


આયોજન વિશે પ્રશ્ન છે?

આયોજન અને લાઇસન્સિંગ માટે સંચાલક મંડળ છે ડોવર ડિસ્ટ્રિક્ટ કાઉન્સિલ. આયોજન સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો નીચેની લિંક્સનો ઉપયોગ કરીને ડોવર ડિસ્ટ્રિક્ટ કાઉન્સિલને નિર્દેશિત કરવા જોઈએ.

આયોજન સમિતિના કાર્યો

 1. આયોજન અને લાઇસન્સિંગ સંબંધિત કાયદા અને વૈધાનિક સાધનો હેઠળ વર્તમાન નીતિઓ અને પ્રથાઓમાં ટાઉન કાઉન્સિલ વતી સત્તાઓ અને ફરજોનો ઉપયોગ કરવો, સહિત:
  (a) કાઉન્ટી અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કાઉન્સિલ તરફથી મળેલી આયોજન અરજીઓને ધ્યાનમાં લઈને અને આ કાઉન્સિલ વતી યોગ્ય પ્રતિસાદ આપવા માટે
  (b) ડોવર ટાઉન વિસ્તારમાં પ્લાનિંગ એપ્લીકેશનના સંબંધમાં અમલીકરણ સૂચનાઓ અને અપીલોને ધ્યાનમાં લેવી અને યોગ્ય હોય તો સંબંધિત સત્તાધિકારીને સીધી ટિપ્પણી કરવી
  (C) ટાઉન કાઉન્સિલ વતી પ્રવર્તમાન નીતિઓ અને પ્રથાઓ અંતર્ગત સત્તાઓ અને ફરજોનો ઉપયોગ કરવો 215 ટાઉન એન્ડ કન્ટ્રી પ્લાનિંગ એક્ટ 1990
  (ડી) હાઇવે અને પરિવહનના સંબંધમાં કાઉન્સિલની સત્તાઓ અને ફરજોનો ઉપયોગ કરવો
  (ઈ) આયોજન અંગેના પરામર્શનો પ્રતિભાવ, લાઇસન્સ અને પરિવહન નીતિ દસ્તાવેજો
 2. આ સમિતિ દ્વારા વિશેષ રીતે હાથ ધરવામાં આવતી બાબતો અંગે જનતા સાથે પરામર્શ કરવા
 3. ટાઉન કાઉન્સિલ દ્વારા સમયાંતરે જરૂરી હોય તેવી અન્ય ફરજો સોંપવી

આગામી આયોજન સમિતિની બેઠકો

જુઓ આગામી આયોજન બેઠકો અને ઇવેન્ટ્સમાં કાઉન્સિલની અન્ય બેઠકો.

આયોજન સમિતિની બેઠક આર્કાઇવ