કાઉન્સિલ સ્થળ હાયર

શું તમે તમારી ઇવેન્ટનું સ્થળ શોધી રહ્યા છો?? પછી ભલે તમે નાનો વ્યવસાય કરો છો, અસ્થાયી મીટિંગ સ્પેસ અથવા સ્થાનિક બેન્ડ અથવા તહેવારની બહારની જગ્યાની જરૂરિયાત શોધી રહ્યા છો, તમારી પાસે ભાડે લેવા માટે અમારી પાસે બે મનોરમ સ્થળો છે.

કૃપયા નોંધો: અમારા ફોર્મ પૂર્ણ કરવાથી પુષ્ટિ થયેલ બુકિંગ નથી થતું. જ્યાં સુધી તમને ટાઉન કાઉન્સિલ તરફથી પુષ્ટિ ન મળે ત્યાં સુધી, આ કામચલાઉ રહે છે.

વાણિજ્યિક અને અર્ધ-વાણિજ્યિક ભાડે રાખનારાઓએ પુષ્ટિકરણ મોકલવામાં આવે તે પહેલાં સત્તાવાર ખરીદી ઓર્ડર આપવો આવશ્યક છે.

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, કૃપા કરી સંપર્કમાં રહેવા. અમને મદદ કરવામાં આનંદ થશે.

Maison Dieu હાઉસMaison Dieu હાઉસ

શું તમે તમારા વ્યવસાય અથવા જૂથ માટે જગ્યા મળવા માટે શોધી રહ્યા છો? અમે અમારી કાઉન્સિલ ચેમ્બર અને/અથવા અમારા નાના ચાર્ટર રૂમ ભાડે આપીએ છીએ, ગરમ પીણા તૈયાર કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.

જો તમે મેસોન ડીયુ હાઉસ પર રૂમ ભાડે રાખવા માંગતા હો, તમે પોસ્ટ દ્વારા અથવા ઓનલાઈન બુક કરવા માટે અરજી કરી શકો છો. વર્તમાન ભાડાની કિંમતો અહીં મળી શકે છે – Meeting Room Hire Charges.

બુક મેસન ડિયુ હાઉસ ડોવર ટાઉન કાઉન્સિલ | Pencester પેવેલિયન

Pencester પેવેલિયન

પેન્સસ્ટર પેવેલિયન સ્થાનિક બેન્ડ દ્વારા ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ છે, ખાસ ઘટનાઓ, અને તહેવારો.

જો તમે પેન્સેસ્ટર પેવેલિયનનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો, તમે પોસ્ટ દ્વારા અથવા ઓનલાઈન બુક કરવા માટે અરજી કરી શકો છો.

પેન્સસ્ટર પેવેલિયન બુક કરો