RRUGËT PËR SHËNDET (Duvër)

Këshilli i qytetit të Doverit dëshiron të promovojë dhe inkurajojë ecjen në qytet si pjesë e një stili jetese të shëndetshëm. Për këtë qëllim, janë krijuar tre rrugë të ndryshme për t'u shijuar nga komuniteti. Rrugët përfshijnë trashëgiminë e qytetit, turizmin, transportit dhe natyrës dhe variojnë nga përafërsisht 24 minuta deri në 2 orë. All three routes start and finish at the Market Square, Duvër.

To start planning your route, click on one of the links below to take you to street by street details for each route along with further information on the history of the route.

 

Route 1 VML ColourRoute One (Approximately 24 minuta)

This route takes in the sites of the town centre in a leisurely stroll suitable for all ages and abilities.

Dovers Route 1 – Street by Street

Route OneHistory

 

 

 

Route 2 VML Colour

Route Two (Approximately 1 hour)

Route Two begins and ends at Market Square, taking in a broader aspect of the town centre of Dover, as well as an optional detour to the castle. It is suitable for people of all ages and abilities who wish to know Dover in a more intimate way.

Dovers Route 2 – Street by Street

Route TwoHistory

 

 

Route 3 VML ColourRoute Three (Approximately 2 orët)

This route takes in the sites of the town as well as an exploration of the environs. This route has more variations of terrain and steeper gradations as the town gives way to countryside.

Dovers Route 3 – Street by Street

Route ThreeHistory