Dëshmi e Jetës

prova-e-jetësTakimet mund të bëhen me nëpunësin e qytetit për të nënshkruar dhe vulosur certifikatat e jetës / dëshminë e jetës për qëllime të pensioneve dhe anuiteteve.

Ju do të duhet të jepni sa vijon:

  • dëshmi identiteti, duke përfshirë datën e lindjes (të tilla si një pasaportë)
  • vërtetim i adresës/vendbanimit aktual

Nuk ka asnjë tarifë për këtë shërbim. Kontaktoni sot për të rezervuar një takim.