POPLE TË LUFTËS SË DOVERIT PUNA KONSERVIMI MEMORIAL

Nga data 26 Prill-10 Maj, Memoriali i Luftës së Popullit të Doverit po i nënshtrohet një pune të gjerë konservimi për të ruajtur këtë memorial për brezat e ardhshëm.