PRACE KONSERWACYJNE LUDZI WOJNY W DOVER

Od 26 kwietnia do 10 maja br, People of Dover War Memorial przechodzi szeroko zakrojone prace konserwatorskie, aby zachować ten pomnik dla przyszłych pokoleń.