ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ DOVER

Από 26 Απριλίου έως 10 Μαΐου, το People of Dover War Memorial υπόκειται σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης για τη διατήρηση αυτού του μνημείου για τις μελλοντικές γενιές.