אנשי שימור זיכרון מלחמת דובר

בין התאריכים 26-10 באפריל, אנדרטת אנשי מלחמת דובר עוברת עבודות שימור מקיפות כדי לשמר את האנדרטה הזו עבור הדורות הבאים.