FOLK I DOVER KRIG MINNESBEVARANDE ARBETE

Från 26 april till 10 maj, People of Dover War Memorial genomgår ett omfattande bevarandearbete för att bevara detta minnesmärke för framtida generationer.