FOLK I DOVER KRIG MINDEBEVARINGSVÆRK

Fra 26. april-10. maj, People of Dover War Memorial gennemgår et omfattende bevaringsarbejde for at bevare dette mindesmærke for fremtidige generationer.