Shpërndarja e ujit shpon shpëtimin e ujit

Uji "nën lumë" mund të jetë përgjigjja për furnizime më të mira uji në ndarjet e Dover.

Këshilltarët votuan për të eksploruar fizibilitetin e përdorimit të ujit nga puset në vendin e tij të ndarjes në takimin e Komitetit të Komunitetit dhe Shërbimeve për 22nd Qershor. Water accessed directly for allotment use will reduce the demand for treated mains – supplied water. Allotment tenants are already required to collect and use rainwater so that the reliance on mains water is minimal and restricted by licence. The Council is committed to finding ways to improve the way it provides services in relation to environmental sustainability. Uji i pastër është një burim i çmuar.

Këshilli i Qytetit Dover menaxhon drejtpërdrejt 215 komplotet e ndarjes 4 faqet nëpër qytet. Allotments are always popular and even more local people wanted to be out in the fresh air and growing during Covid-19.

Këshilltari Sue Jones, Kryesuesi i Komisionit tha

“Ndarjet janë hapësira të gjelbërta jetësore në Qytetin tonë. Kultivimi i ushqimit tuaj dhe ushqimi i familjes tuaj me fruta të freskëta dhe perime është e shkëlqyeshme për mirëqenien fizike dhe mendore. Ne jemi duke investuar në një të ardhme të qëndrueshme për ndarjet tona që do të përfitojnë të gjithë ne. "