Pridelenie vrtu úspora vody nádej

Voda „pod riekou“ by mohla byť odpoveďou na lepšie zásoby vody v dotáciách Doveru.

Členovia rady hlasovali o preskúmaní možnosti použitia vody z vrtov v pridelenom mieste na schôdzi Výboru pre komunitu a služby dňa 22nd Júna. Water accessed directly for allotment use will reduce the demand for treated mains – supplied water. Allotment tenants are already required to collect and use rainwater so that the reliance on mains water is minimal and restricted by licence. The Council is committed to finding ways to improve the way it provides services in relation to environmental sustainability. Čistá voda je vzácny zdroj.

Mestská rada v Doveri priamo riadi 215 prídelové pozemky nad 4 stránky po celom meste. Allotments are always popular and even more local people wanted to be out in the fresh air and growing during Covid-19.

Radkyňa Sue Jones, Povedal predseda výboru

„Prídelky sú životne dôležité zelené plochy v našom meste. Pestovanie vlastného jedla a kŕmenie vašej rodiny čerstvým ovocím a zeleninou je skvelé pre fyzickú a duševnú pohodu. Investujeme do udržateľnej budúcnosti pre naše prídely, ktoré budú prospešné pre nás všetkých. “