Allotment borehole water saving hope

Ang tubig na "nasa ilalim ng ilog" ay maaaring maging sagot sa mas mahusay na mga supply ng tubig sa mga pag-aalaga ng Dover.

Ang mga Kagawad ay bumoto upang tuklasin ang pagiging posible ng paggamit ng tubig mula sa mga boreholes sa lugar na ito para sa pagkakaloob sa pulong ng Community and Services Committee on 22nd Hunyo. Water accessed directly for allotment use will reduce the demand for treated mains – supplied water. Allotment tenants are already required to collect and use rainwater so that the reliance on mains water is minimal and restricted by licence. The Council is committed to finding ways to improve the way it provides services in relation to environmental sustainability. Ang malinis na tubig ay isang mahalagang mapagkukunan.

Direktang namamahala ang Dover Town Council 215 paglipas ng mga lagay ng pamamahagi 4 mga site sa buong bayan. Allotments are always popular and even more local people wanted to be out in the fresh air and growing during Covid-19.

Kagawad Sue Jones, Tagapangulo ng Lupon ay nagsabi

"Ang mga pag-aalaga ay mahalaga sa berdeng mga puwang sa ating bayan. Growing your own food and feeding your family with fresh fruit and veg is great for physical and mental well-being. We are investing in a sustainable future for our allotments that will benefit us all.”