Këshilli i qytetit Dover – Dimër 2021 Gazete

Buletini ynë Dimëror me informacion rreth projekteve dhe shërbimeve të Këshillit Bashkiak tani është i disponueshëm për t'u lexuar këtu

Buletini Dimër 21

Në përputhje me këshillat e qeverisë, zyrat tona tani janë të mbyllura për telefonuesit personalë, por ju mund të na kontaktoni me telefon ose email.