Dover Градския съвет – зимата 2021 Бюлетин

Нашият зимен бюлетин с информация за проекти и услуги на Общинския съвет вече е достъпен за четене тук

Бюлетин Зима 21

В съответствие със съветите на правителството, нашите офиси вече са затворени за лични обаждащи се, но можете да се свържете с нас по телефон или имейл.