Councillor Ward Grants Available

A ndjeheni organizatë apo projektin tuaj mund të bëjë me një grimë të mbështetjes financiare? A do të përfitojnë njerëzit që jetojnë në këshillin e qytetit Ward tuaj? Is it good value for money and costing less than £1,000? The the Councillor Ward Grant Scheme could be just right for you. Këshilltarët secili të ketë deri në 1000 £ ndarë për të mbështetur aplikacionet. Projects supported have included funds towards a Community Picnic to celebrate the Queen’s Birthday, money towards new equipment for the Dover Youth Theatre, and support for the Triangles Community Centre. The forms are easy and quick to complete. Contact your Ward Councillor for help.