Dover Pride 2021 - Greatshtë mirë të kthehesh!

Huge congratulations to Dover Pride who were back in force this year with a fabulous live event on Saturday 28th August. The Town Centre was full of colour and fun with our annual celebration of diversity. Këshilli i Qytetit ka qenë plotësisht mbështetës i Dover Pride që nga fillimi dhe këtë vit Këshilltari kontribuoi 999 £ nga buxhetet e tyre të Grantit të Gardës për ta bërë ngjarjen edhe më të mirë!

Fotografia jonë tregon Kryetarin e Bashkisë, Këshilltari Gordon Cowan duke marrë pjesë në Procesionin e Krenarisë.