הוכחה של חיים

הוכחה של חייםניתן לקבוע תורים עם פקיד העירייה לחתימה והחתמת תעודות חיים/הוכחת חיים לצורכי פנסיה וקצבאות.

תצטרך לספק את הדברים הבאים:

  • עדות לזהות, כולל תאריך לידה (כגון דרכון)
  • הוכחת כתובת/מקום מגורים נוכחיים

שירות זה אינו כרוך בתשלום. נהיה בקשר היום להזמנת תור.