Sekretar në Këshillin

telefon
01304 242625

Adresë

Përgjegjësitë

Kryetar bashkie, Mbledhjet e plota të Këshillit të Qytetit, Liria e informacionit.

Gjeni detaje rreth këshilli juaj ose kontaktoni këshillin tuaj sot.