Γραμματέας του Συμβουλίου

Τηλέφωνο
01304 242625

Διεύθυνση

Ευθύνες

Δημαρχία, Ολοκληρωμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, Ελευθερία πληροφόρησης.

Βρείτε λεπτομέρειες για το συμβούλιο σας ή επικοινωνήστε με το συμβούλιο σας σήμερα.