Секретар на Съвета

Телефон
01304 242625

Адрес

Отговорности

кметство, Пълни заседания на Общинския съвет, Свобода на информацията.

Намерете информация за вашия съвет или свържете се с вашия съвет днес.