מזכיר המועצה

טֵלֵפוֹן
01304 242625

כתובת

אחריות

רָאשׁוּת הָעִיר, ישיבות מועצת העיר המלאות, חופש המידע.

מצא פרטים על המועצה שלך אוֹ פנה למועצה שלך היום.