ישיבות מועצה

בקר שלנו אירועי ישיבת המועצה לצפייה בישיבות המועצה הקרובות. מועצת העיר דובר מתקיימת ישיבות העוסקות בנושאים הבאים, שבו ועדות המורכבות ממועצת העיר וחברי המועצה של אותה ועדה נפגשות כדי לדון בנושאים שעל סדר היום. הציבור והעיתונות חופשיים להשתתף.

  • ישיבות מועצת העיר
  • ועדת פרויקטים אזרחיים ומיוחדים
  • קהילה & ועדת שירותים
  • האוצר & כללי מטרות הוועדה
  • ועדת התכנון
  • עשיית ראש העיר השנתית

המועצה וועדותיה

לראות את הוועדות שלנו ואיזו מועצה מכהנת בכל אחת מהן, נוף המועצה שלך.

ישיבות מועצה עתידיות

תאריךכותרת הפגישהמסמכים זמינים
28 אַפּרִיל, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
16 אַפּרִיל, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלאאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
14 אַפּרִיל, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדותאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
7 אַפּרִיל, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כללייםאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
2 אַפּרִיל, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & שירותי ישיבת ועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
17 חודש מרץ, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
17 פברואר, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כללייםאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
10 פברואר, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדותאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
5 פברואר, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & שירותי ישיבת ועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
27 יָנוּאָר, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
15 יָנוּאָר, 2025 @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלא (תַקצִיב)אין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
9 דצמבר @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדותאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
4 דצמבר @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & ועדת שירותיםאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
2 דצמבר @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כללייםאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
25 נובמבר @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
13 נובמבר @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלאאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
4 נובמבר @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
30 אוקטובר @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & שירותי ישיבת ועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
21 אוקטובר @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כללייםאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
14 אוקטובר @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדותאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
7 אוקטובר @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
18 ספטמבר @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלאאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
2 ספטמבר @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
5 August @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
29 יולי @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
24 יולי @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & שירותי ישיבת ועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
15 יולי @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כללייםאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
10 יולי @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלאאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
1 יולי @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדותאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
24 יוני @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
17 יוני @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & שירותי ישיבת ועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
10 יוני @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כללייםאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
3 יוני @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדותאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
29 מאי @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלא (ביצוע ראש העיר)אין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
22 אפריל @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדהאין מסמכים זמינים כרגע באינטרנט
17 אפריל @ 6:00 אחר הצהרייםישיבת מועצת העיר שלא מן המניין

נוף ישיבות המועצה הקרובות באירועים.

ארכיון ישיבות המועצה

תאריךכותרת הפגישהמסמכים זמינים
8 אפריל @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדות
25 מרץ @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
20 מרץ @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלא
20 מרץ @ 5:40 אחר הצהרייםישיבת מועצת העיר שלא מן המניין
13 מרץ @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & שירותי ישיבת ועדה
4 מרץ @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כלליים
26 פברואר @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
12 פברואר @ 6:00 אחר הצהרייםישיבת ועדת תכנון
5 פברואר @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבת הוועדה של הפרויקט המיוחד – Change of Date
24 ינואר @ 6:00 אחר הצהרייםJoint Community & Services and Civic & special Projects Committee Meeting
17 ינואר @ 6:00 אחר הצהרייםמועצת עיר מלאה (תַקצִיב) פְּגִישָׁה
8 ינואר @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון פגישת הצוות בוטלה
29 נובמבר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלא
20 נובמבר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
8 נובמבר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & ישיבת ועדת השירותים בוטלה
30 אוקטובר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כלליים
23 אוקטובר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
16 אוקטובר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדות
25 ספטמבר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
20 ספטמבר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלא
4 ספטמבר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון פגישת הצוות בוטלה
31 חודש יולי, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדות
24 חודש יולי, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון פגישת הצוות בוטלה
12 חודש יולי, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני מועצה מלא
26 יוני, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
19 יוני, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כלליים
7 יוני, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & שירותי ישיבת ועדה
18 מאי, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםעיר מועצת ישיבות
3 מאי, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםכנס עירוני שנתי
3 אַפּרִיל, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
28 חודש מרץ, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםקהילה & שירותי ישיבת ועדה
22 חודש מרץ, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםעיר מועצת ישיבות
13 חודש מרץ, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
8 חודש מרץ, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כלליים
13 פברואר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
2 פברואר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםסיוויק & ישיבות ועדת פרויקטים מיוחדות
24 יָנוּאָר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםמפגש משותף של הקהילה & ועדת שירותים & סיוויק & ועדת פרוייקטים מיוחדים
18 יָנוּאָר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםעיר מועצת ישיבות
9 יָנוּאָר, 2023 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
5 דצמבר, 2022 @ 6:00 אחר הצהרייםתכנון ישיבת הוועדה
23 נובמבר, 2022 @ 6:00 אחר הצהרייםהאוצר & מפגש הוועדה לעניינים כלליים
16 נובמבר, 2022 @ 6:00 אחר הצהרייםעיר מועצת ישיבות