Σχεδίαση & Αδειοδότηση

απόδειξη του κύκλου ζωής τουςΤο Δημοτικό Συμβούλιο του Ντόβερ ενεργεί ως σύμβουλος για τον σχεδιασμό και τις αιτήσεις αδειών που υποβάλλονται εντός των πόλεων. Η επιτροπή σχεδιασμού μας συνεδριάζει συχνά για να συζητήσει τις ατζέντες σχεδιασμού και αδειοδότησης, και το κοινό και ο τύπος είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν.

Επιτροπή Σχεδιασμού


Έχετε μια ερώτηση σχετικά με τον προγραμματισμό?

Το διοικητικό όργανο σχεδιασμού και αδειοδότησης είναι Περιφερειακό Συμβούλιο Dover. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό θα πρέπει να απευθύνονται στο Επαρχιακό Συμβούλιο του Ντόβερ χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους.

Λειτουργίες της Επιτροπής Προγραμματισμού

 1. Να ασκεί εξ ονόματος του Δημοτικού Συμβουλίου τις εξουσίες και τα καθήκοντα του στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών βάσει της σχετικής νομοθεσίας και των νομοθετικών πράξεων που σχετίζονται με το Σχεδιασμό και την Αδειοδότηση, συμπεριλαμβανομένου:
  (ένα) Εξέταση των αιτήσεων σχεδιασμού που ελήφθησαν από τα Νομαρχιακά και Επαρχιακά Συμβούλια και για να δοθεί η κατάλληλη απάντηση εκ μέρους αυτού του Συμβουλίου
  (σι) Εξέταση των ειδοποιήσεων επιβολής και των προσφυγών σε σχέση με αιτήσεις σχεδιασμού στην περιοχή του Dover Town και υποβάλετε κατάλληλα σχόλια απευθείας στην αρμόδια αρχή, ανάλογα με την περίπτωση
  (ντο) Άσκηση για λογαριασμό του Δημοτικού Συμβουλίου των εξουσιών και των καθηκόντων στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών σύμφωνα με το Τμήμα 215 του νόμου περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 1990
  (ρε) Άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του Συμβουλίου σε σχέση με τους αυτοκινητοδρόμους και τις μεταφορές
  (μι) Απάντηση σε διαβουλεύσεις για τον Σχεδιασμό, Έγγραφα Αδειοδότησης και Πολιτικής Μεταφορών
 2. Να διαβουλεύεται με το κοινό σχετικά με θέματα που ασχολείται ειδικά από αυτή την Επιτροπή
 3. Να του ανατίθενται άλλα καθήκοντα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που κατά καιρούς είναι αναγκαίο

Προσεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής Προγραμματισμού

Θέα προσεχείς Συναντήσεις Προγραμματισμού και άλλες Συνεδριάσεις του Συμβουλίου σε Εκδηλώσεις.

Αρχείο Συνεδριάσεων της Επιτροπής Προγραμματισμού