Planlægning & Licensing

proof-of-lifeDover Town Council fungerer som konsulent for planlægning og licensansøgninger, der indgives i byafdelingerne. Vores planlægningsudvalg mødes ofte for at diskutere planlægnings- og licensdagsordener, og offentligheden og presse er velkomne til at deltage.

Planlægningsudvalget


Har du et spørgsmål om planlægning?

Det styrende organ for planlægning og licensering er Dover District Council. Eventuelle spørgsmål vedrørende planlægning skal rettes til Dover District Council ved hjælp af følgende links.

Planudvalgets funktioner

 1. At udøve på byrådets vegne beføjelser og pligter inden for eksisterende politikker og praksis i henhold til relevant lovgivning og lovbestemte instrumenter relateret til planlægning og licensering, inklusive:
  (-en) Overvejer planlægningsansøgninger modtaget fra amts- og distriktsrådene og giver passende svar på dette råds vegne
  (b) Overvejer håndhævelsesmeddelelser og klager i forbindelse med planlægningsansøgninger i Dover Town-området og fremsæt relevante bemærkninger direkte til den relevante myndighed efter behov
  (c) Udøvelse på byrådets vegne af beføjelser og pligter inden for eksisterende politikker og praksis under pkt. 215 i by- og landskabsloven 1990
  (d) Udøvelse af rådets beføjelser og pligter i forhold til motorveje og transport
  (og) Besvarelse af høringer om planlægning, Licens- og transportpolitiske dokumenter
 2. At rådføre sig med offentligheden om spørgsmål, der specifikt behandles af dette udvalg
 3. At få uddelegeret sådanne andre opgaver af byrådet, som til enhver tid måtte være nødvendige

Kommende planlægningsudvalgsmøder

Udsigt kommende planlægningsmøder og andre rådsmøder i arrangementer.

Planudvalgets mødearkiv