Planowanie & Licencja

dowód życiaRada Miejska Dover działa jako konsultant w zakresie wniosków o planowanie i pozwolenia składanych w okręgach miejskich. Nasz komitet ds. planowania często spotyka się w celu omówienia programów planowania i licencjonowania, a publiczność i prasa są mile widziane.

Komitet Planowania


Masz pytanie dotyczące planowania?

Organem zarządzającym w zakresie planowania i licencjonowania jest Dover District Council. Wszelkie pytania dotyczące planowania należy kierować do Rady Okręgu Dover, korzystając z poniższych linków.

Funkcje Komitetu Planowania

 1. Wykonywanie w imieniu Rady Miejskiej uprawnień i obowiązków w ramach istniejących polityk i praktyk na mocy odpowiednich przepisów i instrumentów ustawowych związanych z planowaniem i licencjonowaniem, włącznie z:
  (opis) Rozpatrywanie wniosków planistycznych otrzymanych od Rad Powiatu i Powiatu oraz udzielanie stosownych odpowiedzi w imieniu tej Rady
  (b) Rozpatrywanie zawiadomień o egzekwowaniu przepisów i odwołań w związku z aplikacjami planistycznymi w rejonie Dover Town i przedstawianie odpowiednich uwag bezpośrednio odpowiednim organom, jeśli to konieczne
  (do) Wykonywanie w imieniu Rady Miejskiej uprawnień i obowiązków w ramach istniejących zasad i praktyk zgodnie z sekcją 215 ustawy o planowaniu miast i wsi 1990
  (D) Wykonywanie uprawnień i obowiązków Rady w odniesieniu do autostrad i transportu
  (i) Odpowiadanie na konsultacje dotyczące planowania, Dokumenty dotyczące licencji i polityki transportowej
 2. Konsultowanie się ze społeczeństwem w sprawach, którymi zajmuje się ten Komitet
 3. Delegowanie innych obowiązków przez Radę Miejską, jakie mogą być od czasu do czasu konieczne

Nadchodzące posiedzenia Komitetu Planowania

Widok zbliżające się spotkania planistyczne oraz inne Spotkania Rady w Wydarzeniach.

Archiwum posiedzeń Komisji Planowania