Beplanning & Lisensiëring

bewys-van-leweDover Town Council tree op as 'n konsultant vir beplanning en lisensie-aansoeke wat binne die dorpswyke gemaak word. Ons beplanningskomitee vergader gereeld om beplanning en lisensiëring agendas te bespreek, en die publiek en pers is welkom om dit by te woon.

Planning Committee


Het 'n vraag oor beplanning?

Die beheerliggaam vir beplanning en lisensiëring is Dover Distriksraad. Enige vrae oor beplanning moet aan Dover Distriksraad gerig word deur die volgende skakels te gebruik.

Funksies van die Beplanningskomitee

 1. Om namens die Dorpsraad magte en pligte uit te oefen binne bestaande beleide en praktyke kragtens relevante wetgewing en statutêre instrumente wat verband hou met Beplanning en Lisensiëring, Insluitend:
  ('n) Oorweeg beplanningsaansoeke wat van die Provinsie- en Distriksrade ontvang is en om gepaste reaksie namens hierdie Raad te maak
  (b) Oorweging van afdwingingskennisgewings en appèlle met betrekking tot beplanningsaansoeke in die Dover Town area en maak toepaslike kommentaar direk aan die betrokke owerheid soos toepaslik
  (c) Uitoefening namens die Dorpsraad die bevoegdhede en pligte binne bestaande beleide en praktyke kragtens Afdeling 215 van die Wet op Stads- en Landsbeplanning 1990
  (d) Die uitoefening van die magte en pligte van die Raad met betrekking tot snelweë en vervoer
  (en) Reageer op konsultasies oor Beplanning, Lisensiërings- en Vervoerbeleidsdokumente
 2. Om met die publiek te konsulteer oor aangeleenthede wat spesifiek deur hierdie Komitee hanteer word
 3. Om sodanige ander pligte deur die Dorpsraad gedelegeer te word as wat van tyd tot tyd nodig mag wees

Komende Beplanningskomiteevergaderings

Beskou komende Beplanningsvergaderings en ander Raadsvergaderings in Geleenthede.

Beplanningskomitee Vergadering Argief