સિવિક પ્રોટોકૉલ

અમે ટાઉન મેયરને મદદ કરવા માટે એક નાગરિક માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરી છે, ડેપ્યુટી મેયર, તેમના એસ્કોર્ટ્સ/સાથીઓ અને કાઉન્સિલરો મેયરની નાગરિક ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓને સમજવા અને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા માટે, જે નાગરિક ભૂમિકા હાથ ધરતી વખતે મદદરૂપ થઈ શકે છે. દત્તક લેવાની તારીખ: 29.10.2014. આ દસ્તાવેજની એક નકલ મોટી પ્રિન્ટમાં પણ ઉપલબ્ધ છે, જો આની જરૂર હોય તો કૃપા કરીને ઑફિસનો સંપર્ક કરો.

ડોવરના મેયર સેવા આપે છે, નગરના સમુદાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેનું નેતૃત્વ કરે છે. ડોવરના પ્રથમ મેયરે પદ સંભાળ્યું 1086, પર 1000 વર્ષો પહેલા અને નગરમાં સન્માન અને આદરની સ્થિતિ છે. ટાઉન કાઉન્સિલ અને મેયરની ભૂમિકા સતત વિકસિત અને બદલાતી રહે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં મેયરની ભૂમિકા અને ડોવરના નગર અને લોકોને તેના લાભો અને ખર્ચના મૂલ્યાંકનની જાહેર તપાસમાં વધારો થયો છે.. ટાઉન કાઉન્સિલ સંપૂર્ણ પારદર્શક અને જવાબદાર બનવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

અમારા ડાઉનલોડ કરો નાગરિક માર્ગદર્શિકા.

અમારા નાગરિક માર્ગદર્શિકા નીચેના વિષયોને આવરી લે છે:

 1. મેયરની ભૂમિકા
  • પૃષ્ઠભૂમિ
  • મહત્ત્વાકાંક્ષા પ્લાન
  • કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ તરીકે મેયરની ભૂમિકા
  • મેયરની નાગરિક ભૂમિકા
 2. આમંત્રણો અને ઇવેન્ટ્સ
 3. મેયરેસ અને કોન્સોર્ટ
 4. મેયરના ચેપ્લીન
 5. મેયર કેડેટ
 6. સિવિક રેગાલિયા
 7. મેયર માટે સમર્થન
 8. મેયરની સખાવતી પ્રવૃત્તિઓ
 9. મેયરના કાર્યાલયનો ખર્ચ
 10. ડેપ્યુટી મેયર
 11. અગ્રતા અને પ્રોટોકોલ
 12. ભેટ
 13. મેયરનો વર્ષનો અંત
 14. કાઉન્સિલ પ્રતિનિધિમંડળ

અમારી પાસે બાળકો માટે રચાયેલ ઉત્તમ પુસ્તિકા પણ છે, ખાસ કરીને ઉપયોગી છે જો તમે મેઈસન ડીયુ હાઉસની મુલાકાત લેતા હોવ. અમારા ડાઉનલોડ કરો નાગરિક પુસ્તિકા.