Planning & Licensing

teken van levenDe gemeenteraad van Dover treedt op als adviseur voor plannings- en vergunningsaanvragen binnen de stadsdelen. Onze planningscommissie komt regelmatig bijeen om plannings- en vergunningsagenda's te bespreken, en publiek en pers zijn van harte welkom.

Planning Committee


Heb een vraag over plannen?

Het bestuursorgaan voor planning en vergunningverlening is Dover District Council. Alle vragen over planning kunnen worden gericht aan de Dover District Council via de volgende links.

Functies van het Planningscomité

 1. Om namens de gemeenteraad bevoegdheden en plichten uit te oefenen binnen bestaand beleid en praktijken onder relevante wetgeving en wettelijke instrumenten met betrekking tot planning en vergunningverlening, inclusief:
  (A) Planningsaanvragen in overweging nemen die zijn ontvangen van de provincie- en districtsraden en passend reageren namens deze raad
  (b) Kennisgevingen en beroepschriften in overweging nemen met betrekking tot bouwaanvragen in het gebied van Dover Town en indien nodig rechtstreeks commentaar leveren aan de relevante autoriteit
  (c) Namens de gemeenteraad de bevoegdheden en plichten uitoefenen binnen het bestaande beleid en de bestaande praktijken onder sectie 215 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 1990
  (D) Het uitoefenen van de bevoegdheden en plichten van de Raad met betrekking tot snelwegen en transport
  (e) Beantwoorden van overleg over planning, Vergunnings- en transportbeleidsdocumenten
 2. Het publiek raadplegen over zaken die specifiek door deze commissie worden behandeld
 3. Alle andere taken door de gemeenteraad worden gedelegeerd die van tijd tot tijd nodig kunnen zijn

Aankomende vergaderingen van de planningscommissie

Uitzicht komende planningsbijeenkomsten en andere Raadsvergaderingen in Evenementen.

Archief vergaderingen planningscommissie