Suunnittelu & Licensing

proof-of-lifeDoverin kaupunginvaltuusto toimii neuvonantajana kaupunginosissa tehtävissä suunnittelu- ja lupahakemuksissa. Suunnittelutoimikuntamme kokoontuu usein keskustelemaan suunnittelu- ja lisensointisuunnitelmista, ja yleisö ja lehdistö ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Suunnittelu komitea


Onko sinulla kysyttävää suunnittelusta?

Suunnittelun ja lisensoinnin hallintoelin on Dover District Council. Kaikki suunnittelua koskevat kysymykset tulee osoittaa Doverin piirineuvostolle seuraavien linkkien kautta.

Suunnittelukomitean tehtävät

 1. Käyttää kaupunginvaltuuston puolesta voimassa olevien politiikkojen ja käytäntöjen mukaisia ​​valtuuksia ja velvollisuuksia asiaankuuluvan lainsäädännön ja lakisääteisten säädösten mukaisesti, jotka liittyvät suunnitteluun ja lupamenettelyyn, mukaan lukien:
  (a) Käsittelee maakunta- ja piirineuvostoilta saadut suunnitteluhakemukset ja vastaa asianmukaisesti tämän valtuuston puolesta
  (b) ottaa huomioon täytäntöönpanoilmoitukset ja valitukset Dover Townin alueella tehtyihin suunnitteluhakemuksiin ja tehdä asianmukaiset huomautukset suoraan asianomaiselle viranomaiselle tarvittaessa
  (C) Käyttää kaupunginvaltuuston puolesta valtuuksia ja velvollisuuksia olemassa olevien politiikkojen ja käytäntöjen mukaisesti 215 kaupunki- ja maaseutusuunnittelulain mukaisesti 1990
  (d) Käyttää neuvoston valtuuksia ja velvollisuuksia moottoriteitä ja liikennettä koskevissa asioissa
  (ja) Suunnitteluneuvotteluihin vastaaminen, Lisenssi- ja liikennepolitiikan asiakirjat
 2. Kuule yleisöä tämän komitean erityisesti käsittelemistä asioista
 3. Kunnanvaltuusto siirtää hänelle muita tehtäviä, jotka ajoittain ovat tarpeen

Tulevat suunnittelutoimikunnan kokoukset

näkymä tulevista suunnittelukokouksista ja muut neuvoston kokoukset tapahtumissa.

Suunnittelutoimikunnan kokousarkisto