Finance

Poznámka

Pravidla přístupnosti – Pokud jsou položky poskytovány jako naskenované soubory PDF, mohou být na vyžádání poskytnuty také v alternativním formátu nebo na alternativním médiu.

Audit a výnosy za roční správu a řízení a odpovědnost

Rada připravuje účetní závěrku každý rok pro 12 měsíce do 31 Březen. O formátu účtů rozhoduje ústřední vláda a je stanoven v ročním výkazu. Roční výkaz je každoročně kontrolován nezávislým externím auditorem.

Oznámení o ukončení auditu a výroční správy a zodpovědnosti přiznání za rok končící 31 Březen 2021

Oznámení o ukončení auditu a výroční správy a zodpovědnosti přiznání za rok končící 31 Březen 2022

Notice of conclusion of Audit and Annual Governance and Accountability Return for the year ended 31 Březen 2023

Výroční zpráva 2021, Výroční zpráva 2022

Notice of appointment exercise of public rights for accounts ending March 2023

AGAR Return 2022-23 Parts 1, 2 & 3

Roční investiční strategie & Rezervní politika

DTC Annual Investment Strategy 2023-24

Rezervní politika

Town Budget Rady

Městská rada rozhoduje o rozpočtu před začátkem každého rozpočtového roku. Čas od času se Rada provede změny v rozpočtu, pružně reagovat na potřeby komunity.

Zpráva o rozpočtu 31.1.22

Výdaje Městský úřad

The Town Council considers and approves all payments made at its regular meeting

Town-Council-payments-March-2024.

Platby městské rady – Únor 2024

Town-Council-Payments-January-2024

Platby městské rady – prosinec 2023

Platby městské rady – Listopadu 2023

Platby městské rady – Říjen 2023

Platby městské rady – Září 2023

Platby městské rady – Vznešený 23

Platby městské rady – Července 23

Platby městské rady – Června 23

Platby městské rady – Smět 23

Platby městské rady – Dubna 23

Platby městské rady – Březen 23

Platby městské rady – Únor 23

Platby městské rady – leden 2023

Platby městské rady – prosinec 2022

Platby městské rady – Listopadu 2022

Platby městské rady – Říjen 2022

Platby městské rady – Září 2022

Platby městské rady – Vznešený 2022

Platby zastupitelstva města – červenec 2022

Platby městské rady – Června 2022

Platby městské rady – Smět 2022

Platby městské rady – Dubna 2022

Základní Příspěvky & Cestovní platby

Téměř všechny práce, kterou radní by měl být dobrovolný. Rada provede platbu názvem Parish základní slevy na rádců, aby uznaly čas strávený na povinnosti a na náklady, jako jsou cestování v rámci Dover. Rada posuzuje zprávy nezávislého panelu zřízeného za účelem vypracování doporučení ohledně vhodné úrovně povolenek ve východním Kentu. Členové rady mohou požadovat cestovné a diety za povinnosti mimo město Dover za stejné sazby, jaké platí pro zastupitele okresu Dover.

Parish Basic Allowance – Zákonné vyhlášky

Posouzení příspěvků členů městské a farní rady po čtyřech letech - únor 2021

Platby rádců 2021-22

Jak nakupovat zboží a služby

Zájem o podnikání s Radou? Nakupujeme zboží a služby otevřeným a transparentním způsobem. Dozvědět více o tom, jak nakupovat zboží a služeb.

Finanční nařízení

Rada města řídí svou finanční správu podle svého Finančního řádu. Některé předpisy jsou vyžadovány zákonem a jiné představují současnou nejlepší praxi. Městská rada klientů finančních předpisů každý rok a provádí nezbytné změny.

Finanční nařízení 2023 – CURRENT

Praktický průvodce (Správa a odpovědnost) Březen 2022

Veřejné práva

Rada má ze zákona povinnost vydávat a zveřejňovat určité zákonné oznámení vztahující se k finančním záležitostem v průběhu roku.

Viz výše výše Oznámení o uzavření auditu a roční návratnost správy a řízení a odpovědnosti.

Code průhlednost

Výdaje Městská rada je uvedeno výše.

Nabídky zastupitelstva města jsou zobrazeny na Jak jsme nakupovat zboží a služby.

Více informací o rady a její činnosti lze nalézt v těchto dokumentech: