Οικονομικά

Σημείωση

Κανονισμοί προσβασιμότητας – Όπου τα στοιχεία παρέχονται ως σαρωμένα pdf, αυτά μπορούν επίσης να παρέχονται σε εναλλακτική μορφή ή σε εναλλακτικά μέσα κατόπιν αιτήματος.

Έλεγχος και ετήσιες αποδόσεις διακυβέρνησης και λογοδοσίας

Το Συμβούλιο καταρτίζει τους λογαριασμούς κάθε χρόνο για την 12 μήνα για 31 Μάρτιος. Η μορφή των λογαριασμών αποφασίζεται από την Κεντρική Κυβέρνηση και καθορίζεται στην Ετήσια Απόδοση. Η ετήσια απόδοση ελέγχεται κάθε χρόνο από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των ελέγχων και ετήσια διακυβέρνηση και λογοδοσία Επιστροφή για το έτος που έληξε στις 31 Μάρτιος 2021

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των ελέγχων και ετήσια διακυβέρνηση και λογοδοσία Επιστροφή για το έτος που έληξε στις 31 Μάρτιος 2022

Notice of conclusion of Audit and Annual Governance and Accountability Return for the year ended 31 Μάρτιος 2023

Ετήσια Έκθεση 2021, Ετήσια Έκθεση 2022

Notice of appointment exercise of public rights for accounts ending March 2023

AGAR Return 2022-23 Parts 1, 2 & 3

Ετήσια Επενδυτική Στρατηγική & Πολιτική επιφυλάξεων

DTC Annual Investment Strategy 2023-24

Πολιτική επιφυλάξεων

Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Τάουν

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τον προϋπολογισμό πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους. Από καιρού εις καιρόν, το Συμβούλιο κάνει αλλαγές στον προϋπολογισμό για να ανταποκριθεί με ευελιξία στις ανάγκες της κοινότητας.

Έκθεση Προϋπολογισμού 31.1.22

Δαπάνες Δημοτικό Συμβούλιο

The Town Council considers and approves all payments made at its regular meeting

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Φεβρουάριος 2024

Town-Council-Payments-January-2024

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Δεκέμβριος 2023

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Νοέμβριος 2023

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Οκτώβριος 2023

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Σεπτέμβριος 2023

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Αύγουστος 23

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Ιούλιος 23

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Ιούνιος 23

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Ενδέχεται 23

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Απρίλιος 23

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Μάρτιος 23

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Φεβρουάριος 23

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Ιανουάριος 2023

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Δεκέμβριος 2022

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Νοέμβριος 2022

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Οκτώβριος 2022

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Σεπτέμβριος 2022

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Αύγουστος 2022

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Ιούλιος 2022

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Ιούνιος 2022

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Ενδέχεται 2022

Πληρωμές Δημοτικού Συμβουλίου – Απρίλιος 2022

Βασικές Αποζημιώσεις & Ταξιδιωτικές πληρωμές

Σχεδόν όλες οι εργασίες γίνονται από Συμβούλους πόλη αναμένεται να είναι εθελοντική. Το Συμβούλιο κάνει μια πληρωμή που ονομάζεται Ενορία βασικό επίδομα για Συμβούλους να αναγνωρίσει το χρόνο που δαπανάται για δασμούς και για έξοδα όπως ταξίδια στο Ντόβερ. Το Συμβούλιο εξετάζει εκθέσεις από μια ανεξάρτητη επιτροπή που συστάθηκε για να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με το κατάλληλο επίπεδο αποζημίωσης στο East Kent. Οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να διεκδικήσουν ταξίδια και διαμονή για καθήκοντα εκτός Dover Town με τις ίδιες τιμές που ισχύουν για τους Dover District Councilers.

Ενορία βασικό επίδομα – Τακτικό Δημόσια Ανακοίνωση

Τετραετής επισκόπηση των επιδομάτων του μέλους του δήμου της πόλης και της ενορίας - Φεβρουάριος 2021

Πληρωμές σε Συμβούλους 2021-22

Πώς θα αγοράσετε αγαθά και υπηρεσίες

Που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν με το Συμβούλιο? Αγοράζουμε αγαθά και υπηρεσίες με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες.

Δημοσιονομικούς κανονισμούς

Το Δημοτικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την οικονομική του διοίκηση σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς του. Ορισμένοι κανονισμοί απαιτούνται από το νόμο και άλλοι αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξετάζει τις οικονομικές τους κανονισμούς κάθε χρόνο και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.

Δημοσιονομικούς κανονισμούς 2023 – CURRENT

Ο οδηγός των ασκούμενων (Διακυβέρνηση και Λογοδοσία) Μάρτιος 2022

Δημόσια Δικαιωμάτων

Το Συμβούλιο έχει νομική υποχρέωση να εκδώσει και να δημοσιεύσει ορισμένες εκ του νόμου ανακοινώσεις που αφορούν οικονομικά θέματα κατά τη διάρκεια του έτους.

Ανατρέξτε παραπάνω για την ανακοίνωση της σύναψης του ελέγχου και της ετήσιας διακυβέρνησης και απόδοσης λογοδοσίας.

Κωδικός διαφάνεια

Οι δαπάνες Δημοτικό Συμβούλιο εμφανίζεται παραπάνω.

Οι προσφορές του Δημοτικού Συμβουλίου εμφανίζονται στις Πως αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συμβούλιο και τις δραστηριότητές του μπορούν να βρεθούν στα ακόλουθα έγγραφα: