Instytucje finansowe

Uwaga

Przepisy dotyczące dostępności – W przypadku gdy elementy są dostarczane jako zeskanowane pliki PDF, na żądanie można je również dostarczyć w alternatywnym formacie lub na alternatywnych nośnikach.

Audyt oraz roczne sprawozdania dotyczące zarządzania i rozliczalności

Rada co roku przygotowuje kont dla 12 miesięcy 31 Marsz. O formacie rachunków decyduje rząd centralny i jest on określony w rocznym zeznaniu podatkowym. Sprawozdanie roczne jest co roku kontrolowane przez niezależnego audytora zewnętrznego.

Zawiadomienie o zakończeniu audytu oraz rocznego zarządzania i odpowiedzialności zamian za rok zakończony 31 Marsz 2021

Zawiadomienie o zakończeniu audytu oraz rocznego zarządzania i odpowiedzialności zamian za rok zakończony 31 Marsz 2022

Notice of conclusion of Audit and Annual Governance and Accountability Return for the year ended 31 Marsz 2023

Roczny raport 2021, Roczny raport 2022

Notice of appointment exercise of public rights for accounts ending March 2023

AGAR Return 2022-23 Parts 1, 2 & 3

Roczna strategia inwestycyjna & Zasady dotyczące rezerw

DTC Annual Investment Strategy 2023-24

Zasady dotyczące rezerw

Miasto Budżet miasta

Rada Miasta zdecyduje budżet przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego. Od czasu do czasu Rada dokonuje zmian w budżecie elastycznie reagować na potrzeby społeczności.

Raport budżetowy 31.1.22

Wydatki Rada Miejska

The Town Council considers and approves all payments made at its regular meeting

Płatności Rady Miejskiej – Luty 2024

Town-Council-Payments-January-2024

Płatności Rady Miejskiej – Grudzień 2023

Płatności Rady Miejskiej – Listopada 2023

Płatności Rady Miejskiej – Październik 2023

Płatności Rady Miejskiej – September 2023

Płatności Rady Miejskiej – sierpień 23

Płatności Rady Miejskiej – lipiec 23

Płatności Rady Miejskiej – czerwiec 23

Płatności Rady Miejskiej – May 23

Płatności Rady Miejskiej – kwiecień 23

Płatności Rady Miejskiej – Marsz 23

Płatności Rady Miejskiej – Luty 23

Płatności Rady Miejskiej – Styczeń 2023

Płatności Rady Miejskiej – Grudzień 2022

Płatności Rady Miejskiej – Listopada 2022

Płatności Rady Miejskiej – Październik 2022

Płatności Rady Miejskiej – September 2022

Płatności Rady Miejskiej – sierpień 2022

Płatności Rady Miejskiej – lipiec 2022

Płatności Rady Miejskiej – czerwiec 2022

Płatności Rady Miejskiej – May 2022

Płatności Rady Miejskiej – kwiecień 2022

Podstawowe Odpisy & Płatności podróżne

Oczekuje się, że prawie wszystkie prace wykonane przez rajców być dobrowolne. Rada dokonuje płatności nazwie Parafia Podstawowy zasiłek do radnych, aby rozpoznać czas spędzony na obowiązki i wydatki, takie jak podróże w Dover. Rada rozpatruje raporty Niezależnego Panelu utworzonego w celu sformułowania zaleceń dotyczących odpowiedniego poziomu zasiłku w East Kent. Radni mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży i utrzymania w związku ze swoimi obowiązkami poza miastem Dover według takich samych stawek, jak radni dystryktu Dover.

Parafia Podstawowe Allowance – Ustawowy Wskazówka publiczny

Czteroletni przegląd zasiłków dla członków rady miejskiej i parafialnej - luty 2021

Płatności na radnych 2021-22

Jak zakupu towarów i usług

Interested in doing business with the Council? Kupujemy towary i usługi w sposób otwarty i przejrzysty sposób. Dowiedzieć się więcej o tym, jak kupić dobre i usługi.

Przepisy finansowe

Rada Miejska zarządza swoją administracją finansową zgodnie ze swoim regulaminem finansowym. Niektóre regulacje są wymagane przez prawo, a inne stanowią aktualne najlepsze praktyki. Rada Miejska opinie przepisami finansowymi każdego roku i wprowadza niezbędne zmiany.

Przepisy finansowe 2023 – CURRENT

Przewodnik dla praktyków (Zarządzanie i odpowiedzialność) Marsz 2022

Praw publicznych

Rada ma prawny obowiązek wydawania i upublicznienia pewnych ustawowych zawiadomień dotyczących spraw finansowych w ciągu roku.

Zobacz powyżej zawiadomienie o zakończeniu audytu oraz roczny raport dotyczący zarządzania i rozliczalności.

Kod przejrzystość

Wydatki Rada Miejska jest pokazany powyżej.

Przetargi Rady Miejskiej są wyświetlane na W jaki sposób zakupu towarów i usług.

Więcej informacji o rady i jej działalności można znaleźć w następujących dokumentach: